گذری بر خدمات ارائه شده

 • انجام تست رادیوگرافی برای شرکت IPS خرمشهر

 • انجام تست رادیوگرافی نیروگاه سیکل ترکیبی نوشهر

 • انجام خدمات NDT برای شرکت توسعه نیرو (کارفرما شرکت مپنا )

 • انجام تست رادیوگرافی شرکت نفت خانگیران سایت سرخس

 • انجام تست آلتراسونیک و رادیوگرافی برای شرکت کاوه مبدل تهران

 • رادیوگرافی در پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه

 • رادیوگرافی در پتروشیمی نخل تقی کنگان

 • رادیوگرافی خط لوله آب در استان کهگیلویه و بویر احمد(شهرستان های لیکک، دهدشت، گچساران و یاسوج)

 • رادیوگرافی و تفسیر فیلم نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان/ شرکت مپنا توسعه یک

 • رادیوگرافی برای شرکت رباط مخزن

 • رادیوگرافی برای شرکت مکانیک خاک بیرجند

 • رادیوگرافی برای شرکت مکانیک خاک سنندج

 • رادیوگرافی برای شرکت مس کرمان

 • رادیوگرافی برای شرکت توسعه انرژی

 • رادیوگرافی برای شرکت آساره پرداز پاسارگاد

 • رادیوگرافی برای شرکت IPS خرمشهر

 • رادیوگرافی برای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین

 • سرویس رادیوگرافی و تفسیر فیلم سایت معدن چهل کوره زاهدان/شرکت مدیریت احداث(کارفرما نیپک)

 • سرویس NDT شرکت مخزن سازی پالنده آب تهران/ کارفرما شرکت مپنا

 • سرویس NDT سکوی فاز 12 در دریا برای شرکت صنعت آزمون آرتاAIT زیر نظر پتروپارس PPL و تاسیسات دریایی IOEC

 • سرویس NDT در فاز 19 برای شرکت صنعت آزمون آرتا AIT  زیر نظر تاسیسات دریایی ایران IOEC

 • سرویس NDT در فاز 15و16 شرکت پایندان

 • انجام تست MTو UT در اتصال K.Yدر پروژه نیروگاه بادی کهک شرکت مپنا

 • سرویس NDT در ساخت جکت و سکوی فاز 17و18 خرمشهر شرکت تاسیسات دریایی ایران

 • سرویس NDT در سکوی شماره 1 (تفسیر فیلم رادیوگرافی و تست UT )

 • سرویس NDT شرکت لوله سازی ماهشهر

 • سرویس NDT شرکت مخزن سازی سدید اهواز

 • بازرسی ساخت و نصب پروژه ساختمانی 2000 واحدی سپاه، تهران شرکت سازنده شرکت پیام، مشاور آساز سازه شایگان

 • ارائه خدمات بازرسی و آزمون غیر مخرب در زمان بازرسی دوره ای پالایشگاه آریا ساسول عسلویه

 • انجام خدمات NDT برای شرکت پارس تکنیک تهران

 • انجام تعیین مقدار خوردگی لوله ها با استفاده از آزمون اولتراسونیک پالایشگاه گاز ایلام

 • ارائه سرویس NDT در پروژه فروزان برای شرکت تاسیسات دریایی ایران

 • ارائه سرویسNDT برای کارخانه سیمان شاهرود

 • ارائه سرویس NDT برای شرکت فرآب ( سایت عسلویه )

 • ارائه سرویس NDT برای شرکت بسپار سازه پازوار (سمنان)

 • ارائه سرویس NDT برای شرکت مپنا ( سایت بهبهان)