گذری بر خدمات ارائه شده

 • انجام تست رادیوگرافی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار/ شرکت نصب نیرو و مپنا توسعه یک
 • انجام تست رادیوگرافی نیروگاه سیکل ترکیبی نوشهر
 • انجام خدمات NDT برای شرکت توسعه نیرو (کارفرما شرکت مپنا توسعه یک )
 • انجام تست رادیوگرافی برای شرکت اساس صنعت
 • انجام تست رادیوگرافی تاسیسات سرچاهی شرکت نفت خانگیران سایت سرخس
 • انجام تست آلتراسونیک و رادیوگرافی برای شرکت کاوه مبدل تهران( کارفرما (Mapna,IEI,ODCC,Jahanpars
 • رادیوگرافی در پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه
 • رادیوگرافی در پتروشیمی نخل تقی کنگان
 • رادیوگرافی خط لوله آب در استان کهگیلویه و بویر احمد(شهرستان های لیکک، دهدشت، گچساران و یاسوج)
 • رادیوگرافی و تفسیر فیلم نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان/ شرکت مپنا توسعه یک
 • رادیوگرافی برای شرکت رباط مخزن
 • رادیوگرافی برای شرکت مکانیک خاک بیرجند
 • رادیوگرافی برای شرکت مکانیک خاک سنندج
 • رادیوگرافی برای شرکت مس کرمان
 • رادیوگرافی برای شرکت توسعه انرژی
 • رادیوگرافی برای شرکت آساره پرداز پاسارگاد
 • رادیوگرافی برای شرکت IPS خرمشهر
 • رادیوگرافی برای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین
 • سرویس رادیوگرافی و تفسیر فیلم سایت معدن چهل کوره زاهدان/شرکت مدیریت احداث(کارفرما نیپک)
 • سرویس NDT شرکت مخزن سازی پالنده آب تهران/ کارفرما شرکت مپنا
 • سرویس NDT سکوی فاز 12 در دریا برای شرکت صنعت آزمون آرتاAIT زیر نظر پتروپارس PPL و تاسیسات دریایی IOEC
 • سرویس NDT در فاز 19 برای شرکت صنعت آزمون آرتا AIT  زیر نظر تاسیسات دریایی ایران IOEC
 • سرویس NDT در فاز 15و16 شرکت پایندان
 • انجام تست MTو UT در اتصال K.Yدر پروژه نیروگاه بادی کهک شرکت مپنا
 • سرویس NDT در ساخت جکت و سکوی فاز 17و18 خرمشهر شرکت تاسیسات دریایی ایران
 • سرویس NDT در سکوی شماره 1 (تفسیر فیلم رادیوگرافی و تست UT )
 • سرویس NDT شرکت لوله سازی ماهشهر
 • سرویس NDT شرکت مخزن سازی سدید اهواز
 • بازرسی ساخت و نصب پروژه ساختمانی 2000 واحدی سپاه، تهران شرکت سازنده شرکت پیام، مشاور آساز سازه شایگان
 • ارائه خدمات بازرسی و آزمون غیر مخرب در زمان بازرسی دوره ای پالایشگاه آریا ساسول عسلویه
 • انجام خدمات NDT برای شرکت پارس تکنیک تهران
 • انجام تعیین مقدار خوردگی لوله ها با استفاده از آزمون اولتراسونیک پالایشگاه گاز ایلام
 • ارائه سرویس NDT در پروژه فروزان برای شرکت تاسیسات دریایی ایران
 • ارائه سرویسNDT برای کارخانه سیمان شاهرود
 • ارائه سرویس NDT برای شرکت فرآب ( سایت عسلویه )
 • ارائه سرویس NDT برای شرکت بسپار سازه پازوار (سمنان)
 • ارائه سرویس NDT برای شرکت مپنا ( سایت بهبهان)