دوره های حضوری

دوره های حضوری شرکت “جوش آزمای پردیس ” با توجه به طیف متنوع داوطلبین جهت شرکت در دوره های حضوری، این دوره ها را به صورت جداگانه  و یا چندگانه با شرایط زیر برگزار می کند :

شرایط دوره های جداگانه

متد تعداد روز دوره  قیمت آزاد دوره (تومان) قیمت دانشجویی (تومان)
VT(تست چشمی) ۴ روز   ۵۰۰,۰۰۰   ۴۵۰,۰۰۰
MT(تست ذرات مغناطیسی) ۳ روز ۴۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
PT(تست مایعات نافذ) ۳ روز ۴۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
UT(تست التراسونیک) ۹ روز ۹۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
RTi(تفسیر فیلم رادیوگرافی) ۵ روز ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

شرایط دوره های چندگانه

متد تعداد روز دوره  قیمت آزاد دوره (تومان) قیمت دانشجویی (تومان)
(VT)&(PT) یا (VT) &(MT) ۶ روز ۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
(MT) & (PT) ۶ روز ۸۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
(VT)&(MT)&(PT) ۹ روز ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
(VT) & (UT) ۱۲ روز ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
(MT)&(PT)&(UT) ۱۴ روز ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
(UT) & (RTi) ۱۲ روز ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
(VT)&(MT)&(PT)&(UT) ۱۸ روز ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
All Of Courses ۲۱ روز ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰

 

  • پس از پایان هر دوره مدرک بین المللی ASNT Level I &II توسط کارشناسان ASNT Level III صادر می شود.
  • داوطلبین علاوه بر تخفیف مربوط به دوره های چندگانه، در صورت معرفی افراد دیگر جهت شرکت در دوره ها از ۵% تخفیف به ازای هر نفر برخوردار می شوند.
  • در صورت درخواست داوطلبین، دوره ها به صورت خصوصی ۲ یا ۳ نفره برگزار می شود.
  • در صورت درخواست داوطلبین، دوره ها در روزه های پنجشنبه و جمعه قابل برگزاری است.
  • در صورت درخواست داوطلبین یک شرکت خاص، دوره ها در محل شرکت مورد نظر قابل برگزاری است.
  • استفاده از تجهیزات مربوط به هر تست تا قبل ازآزمون، در محل برگزاری دوره بلامانع است.
  • جهت ثبت نام با شماره تلفن های ۶۶۸۷۵۸۲۴-۰۹۳۸۲۶۹۰۱۲۸ تماس بگیرید.
  • خط مستقیم آموزش :۶۶۸۷۵۸۲۴-۰۲۱